OHSAD Akademi tarafından düzenlenen  ve Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC) Direktörü Doç. Dr.  Doç. Dr. Emine Türkmen ile JCI- Magnet Kalite Danışmanı / OHSAD Akademi Koord. Uzm. Güler Çakmak Tosunoğlu’nun eğitici olarak görev aldığı “Sağlık Kuruluşlarında Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Eğitim Programı” 28 Ocak 2018 tarihinde tamamlandı.

Hemşirelik yönetiminde, Mevzuat Yönetimi ve Uluslararası Akreditasyon ve Magnet standartlarına göre çalışmak, hastanelerde bakım süreçlerini standartlaştırmakla ve bakım kalitesini yükseltmektedir.

Bu kapsamda eğitimimizde,

Uluslararası Nanda standartlarına göre verilen hasta bakım girişimleri, bakım haritaları, performans göster sonuçları,  kanıta dayalı ölçülebilir yöntem ve metotlar aktarımı ile maliyet yönetimi ve hasta memnuniyetine yansıyan liderlik, yetkilendirme, performans, iletişim, rol model olma kişisel gelişim ihtiyacı, bu kapsamda anlatılmış, sektör hemşirelik hizmetleri direktör/müdürlerinin  ekiplerini en az hasta güvenliği zararı ve en yüksek hasta memnuniyeti, çalışan memnuniyeti çıktısı sağlamaları halinde, başarılı bir yönetim yapacakları metot , deneyim ve ar-ge kaynakları ile uygulama örnekleri gösterilmiş ve anlatılmıştır.

Eğitim Şubat 2019 tarihinde tekrar düzenlenecektir. Detaylı bilgi almak isteyenler OHSAD Akademi web sayfasından (www.ohsadakademi.org) takip edebilirler.