OHSAD Enstitü Sağlık Turizmi Komitesi Dr. Cengiz Gül başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Sağlık Turizmi Komite Başkanı Dr.Cengiz Gül ‘ ün komite açılış konuşması: Hepinizin bildiği ve gruptaki birçok arkadaşım ile;  ülkede yaklaşık 20 yıldan beri “sağlık turizmi” telaffuz ediyor ve değişik platformlarda; sağlık turizminin  yapılanması, daha verimli olması, desteklenmesi, standartlara bürünmesi, görece iyi ile kötünün ayrılması, ülke pazar payının arttırılması için hem sahada hem de akademik ortamlarda […]

26 TEMMUZ 2022 OHSAD ENSTİTÜ İNSAN KAYNAKLARI KOMİTESİ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

OHSAD Enstitü Çalışma Gruplarına İnsan Kaynakları Komitesi’de eklendi. Komite 26.07.2022 Tarihin’de ilk toplantısını OHSAD Enstitü Başkan Yard. Sn. Hüseyin Çelik’ in açılış konuşması ile başladı. Akabinde Komite’nin Başkanı, Medipol Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Koord. Serkan Aydemir ve Sekreteryası Antalya Anatolian Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Drt. Zerrin Atasayar oylama ile seçildi. Komitemiz sizlerden gelecek gündemler ile […]

22 TEMMUZ OHSAD ENSTİTÜ HASTA HİZMETLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

OHSAD Enstitü Hasta Hizmetleri Komitesi 22 Temmuz 2022 ‘de toplantısını gerçekleştirdi. Hasta Hizmetleri UMS. Meslek Standartları Seviye 4 için onaydan geçtiği; resmi gazete süreci beklendiği Enstitü Koordinatörü Güler Tosunoğlu tarafından üyeler ile paylaşıldı. Acıbadem ve Güven Sağlık Grubu olmak üzere tüm üyelerimize katkıları için OHSAD Enstitü Başkan Yard. Sn. Hüseyin Çelik teşekkürlerini ilettiler.

OHSAD Akademi Hemşirelik Haftası Paneli – 14 Mayıs 2022

OHSAD Akademi & Enstitü tarafından 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında sektörümüzde görev yapan hemşirelerin katılımına yönelik online panel düzenlenmektedir. Program bilgileri aşağıda yer almakta olup, katılım için kayıt yaptırmak gereklidir.   OHSAD AKADEMİ HEMŞİRELİK HAFTASI PANELİ 14 Mayıs 2022, Online 10.00 – 10.30   Açılış Konuşmaları                        Dr. Reşat BAHAT, OHSAD Genel Başkanı                        Msc. […]

12. OHSAD Kurultayı Son Gün Oturumları Tamamlandı

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nin (OHSAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği, bu yıl 12.si gerçekleşen ‘Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları tamamlandı. Kurultay’ın son gününde 4 ayrı oturumla ‘Alternatif Geri Ödeme Modeli-Kalite Odaklı Finansman Projesi’, ‘’Sağlık İnsan Kaynaklarında Yeni Politikalar’, ‘Değer Temelli Sağlık Hizmetleri ve Geri Ödeme Modelleri’ ve ‘Malpraktis, Defansif Tıp Uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm […]